Tạo 3 select input để chọn địa chỉ giao hàng cùng React (P1)

Chắc mọi người cũng không quá xa lạ gì bộ ba select địa chỉ hành chính Tỉnh/Thành – Quận/Huyện – Phường/Xã được tổ chức dưới dạng là các select input trong nhiều website, đặc biệt là các trang thương mại điện tử. Bài viết sẽ tập trung về hành trình của mình trong việc dựng lại các input trên cùng React.

ĐỌC TIẾP